empty

Analyse en advies

Volgende
Om binnen uw familie of binnen uw bedrijf de securitymaatregelen te controleren en eventueel te updaten kunnen wij een security audit en/of een risico analyse voor u uitvoeren mede, om de security awareness te vergroten. 

In een objectief onderzoek in samenwerking met onze professionele partners komen alle aanwezige tekortkomingen en security risico’s naar boven. Op basis hiervan geven wij een beveiligingsadvies en begeleiden u in het maken of verbeteren van uw veiligheidsplan.